Endüstriyel Tesisat

 

Endüstriyel Doğalgaz Nedir?

Sanayide kullanılan endüstriyel doğalgaz çeşidine endüstriyel doğalgaz denir. Endüstriyel doğalgaz projesi sanayi içerisinde kullanılan binalar için yapılmaktadır. Haliyle endüstriyel doğalgaz tesisatı konutlar için yapılan çalışmalardan çok daha büyüktür. Bu tarz endüstriyel tesislerin doğalgaza dönüşümü yetki belgesi alınarak tesisat işlemleri gerçekleştirilir.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı

İlk olarak doğalgaz tesisatı kavramını detaylı bir şekilde inceleyelim. Doğalgazın kaynağından alınarak en son kullanılacağı ortama taşınmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan birleştirme parçası, ekipman ve boruların tümüne doğalgaz tesisatı ismi verilir. Endüstriyel doğalgaz tesisatı ve doğalgaz tesisatında uygulama, detaylı hesaplamalar ile gerçekleştirilir. Bu hesaplamalar basınç kaybı ve hız gibi etkenler dikkate alınarak boru çapları ile tesisat ekipmanları tespit edilir.

Doğalgaz ve endüstriyel doğalgaz tesisatı hassas çalışmalar gerektiren işlemlerdendir. Çünkü patlama ya da boğulma gibi etkileri ile insan yaşamı için bazı riskleri de bünyesinde taşımaktadır. Bu tür risklere karşı bir dizi önlemin alınması zorunluluktur. Burada açık yanma odası olan cihazların(örn. ocak) bulunduğu yere havalandırma açılması gerekir. LPG patlamaları aslında tüp patlamaları değildir. LPG tüpleri, 27 bar basınca dayanıklı bir biçimde imal edilir. Bu seviyenin üstünde basınca geçildiği zaman emniyet sistemi otomatik olarak basınç dengelemesi oluşuncaya dek içeride bulunan gazı dışarı atar. Yangın ya da kaçak gibi olaylarda patlamanın nedeni kaçak gazı sıkışması ya da tutuşmasıdır.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Ekipmanları

Endüstriyel doğalgaz tesisatı esnasında ve öncesinde mutlaka uygulanması gereken bazı işlemler vardır. Doğalgaza dönüşüm işlemi, gaz debisi ve basınca paralel olarak gaz teslim noktası kurulması ve daha sonra tesisatın şartnameye uygun bir biçimde dizayn edilerek tamamlanması gerekir. Bu şekilde yapılan tesisat çalışmaları daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

Hemen Ara